קריאת הרבנים

קריאת הרבנים

מפאת גודל האחריות והדאגה לחקלאי ישראל ובעקבות ריבוי המפגעים והטרור לתבואות ולשדות של אחינו, אנו מזרזים בזאת את כלל הציבור להשתתף בקרן 'אכני אערבנו' הפותרת את מצוקתם של חקלאים אשר מאבדים הונם ורכושם הלא עוול בכפם. על כולנו להיות שותפים כאחד במצוות החסד ובערבות ההדדית.

הרב דודי דודקביץ'

רב היישוב יצהר

הרב איתן צוקר

רב הקיבוץ 'מירב'

ארץ ארצנו

יו"ר עמותת ארצנו

ישראל ישראלי

מנכ"ל העמותה

דילוג לתוכן