שותפים

לעתיד הציוני!

קרן ערבות חברתית מבית 'ארצנו' לסיוע לחוואים שנפגעו מטרור חקלאי

קרן "אנכי אערבנו" היא מיזם ערבות חברתית לסיוע לחוואים בהתמודדות עם נזקי טרור חקלאי.

 

חוות הצאן והבקר ברחבי הנגב, בקעת הירדן, יהודה, שומרון והגליל, מהוות את לב המעשה הציוני בדורנו: התיישבות חלוצית, המוכנות לשלם מחיר אישי למען הכלל והשמירה על אדמות מדינה מפני השתלטות עוינת.

החוואים ובני משפחתם, חווים ומתמודדים עם אירועי טרור חקלאי מתמשכים ובהם גניבות עדרים, השחתות ציוד וגידור והצתת שטחי מרעה. מטרתו של הטרור החקלאי היא לערער את חוסנם של החוואים ובני משפחתם ולגרום להם לנטוש את החווה והשמירה על אדמות המדינה. מעשים אלה נועדו להחליש את השליטה של מדינת ישראל על השטחים הפתוחים ועתודות הקרקע הלאומיות ולשחוק את הריבונות הישראלית.

חווה בה התרחשה פעולת חבלה של טרור חקלאי, עלולה לחוות נזק של מאות אלפי שקלים ולקרוס כלכלית. על מנת לצמצם אפשרות זאת ואף למנוע אותה, החלטנו להקים מיזם חברתי של שותפים מכל רחבי הציבור הישראלי, שיחד, יצרו רשת ביטחון לחוואים למצב של היפגעות. השותפות הציבורית תחזק את החוואים ובני משפחתם, תתרום בצורה ניכרת לחוסן התפקודי של החוות ותאפשר את המשך קיומו והצלחתו של המפעל הציוני הכה חשוב הזה עבורנו ועבור ילדינו.

איך זה עובד?

01.

הקרן מקבלת דיווח על פגיעה

מחוואי שנפגע מפעולת טרור חקלאי

02.

הקרן מבצעת בדיקה מקצועית

לאבחון משמעות פעולת הטרור החקלאי עבור החווה

03.

וועדת התמיכות בוחנת

 ומאשרת את הצורך בסיוע וגובה המענק.

04.

הקרן גובה מכל חבר בקרן

סכום של עד 60₪ שיוענק לחוואי להתמודדות עם הפגיעה.

דוגמאות למשמעות של פעולת טרור חקלאי עבור חוואי

0
כבשים שנגנבו

=

כ- 32,000 ₪

0
פרות שנגנבו

=

כ- 70,000 ₪

0
חבילות חציר שנשרפו

=

כ- 13,500 ₪

0
קילומטר גדר שהושחתה

=

כ- 30,000 ₪

עקרונות המיזם

אין גביית כספים חודשית
01
גובים כסף רק כאשר חווה נפגעה מפעולת טרור חקלאי
02
גובים מכל שותף סכום של עד 60₪ בלבד בחודש ולא יותר משבעה חודשים בשנה
03
הכסף עובר לחווה רק לאחר בדיקה מעמיקה ומקצועית ובאישור הועד המנהל
04

אלפי דונמים בארץ ישראל מחכים לשותפות שלכם!

הצטרפו עכשיו אונליין
וקבעו עובדה בשטח!

הוועד המנהל של קרן 'אנכי אערבנו'

הרב דוד דודקביץ'

הרב איתן צוקר

יונתן אחיה

יו"ר העמותה

מרדכי כהנא

 -

שאלות ותשובות

מצב שבו גורמים עוינים גונבים עדר או חלקים ממנו, הצתה ושריפה של שטחי מרעה, פגיעה והשחתה של ציוד וגידור.

האנשים בקרן מכירים, מעורבים ופועלים בתחום החוות שנים רבות, כל פנייה של חוואי תיבדק על ידי צוות מקצועי שיגיע לשטח.

בוועדת התמיכות של הקרן נמצאים רבנים, עו"ד ורואה חשבון האמונים ומפקחים על מנהל תקין ושקיפות בכל הנושאים בכלל ובכסף בפרט

הקרן מיועדת לחוואים ציוניים המגדלים עדרי צאן ובקר במרעה

לצערנו הסיכוי לכך נמוך, אם לא מתרחשים אירועים, אין גביית כסף משותפי הקרן

כן בהחלט, הן לפי סעיף 46 והן לפי הרב דודקביץ'

רק דמי תפעול מזעריים של 3 אחוז מכל גבייה (1.8 אחוז הם עמלה של חברת האשראי)

כן בוודאי, על ידי מילוי טופס הפסקת שותפות בקרן המופיע בדף האינטרנט

לצערנו, לא.

יש לכם עוד שאלות?

דילוג לתוכן