אודות

מי אנחנו?

כמה מילים על 'ארצנו'

תנועת 'ארצנו' הוקמה בשנת תש"פ, 2020 ע"י קבוצת חקלאים ופעילי התיישבות.

ארצנו שמה לה למטרה להשיב את ההתיישבות למרכז העשייה הישראלי, אנו מאמינים בכל ליבנו שתור ההתיישבות והחקלאות בישראל לא תם, הוא חי וקיים ועומד בבסיס החזון הציוני של מדינת ישראל.

מטרות הציונות מראשיתה היו שיבת ציון, קיבוץ הגלויות, החייאת התרבות והשפה העברית וביסוס ריבונות עצמאית. ההתיישבות בכל חלקי ארצנו מן הצפון עד הנגב מן הבקעה עד הים, היא ההתגשמות האמיתית של חזון הציונות.

ארצנו פועלת לחזק ולהשריש את מאמצי ההתיישבות באזורים שונים בארץ, בשיפור וחיזוק החוסן הכלכלי, הביטחוני והתפקודי של ההתיישבות החקלאית.
כמו כן, ארצנו מקדמת את חיבורו של הציבור הישראלי חזרה לאדמה ולעקרונות היסוד של הציונות.

דילוג לתוכן